CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

        Thông tin của quý khách hàng bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email được chúng tôi lưu trữ để phục vụ công việc giao hàng được nhanh gọn cũng như biết được số lần khách hàng mua hàng... Tên cơ sở đó chúng tôi có những chính sách cụ thể với những khách hàng thân thiết.

        Chúng tôi chỉ lưu lại Tên, địa chỉ, số điện thoại, email và thông tin những mặt hàng quý khách mua ngoài ra không lưu thêm bất cứ thông tin gì khác. Thông tin  khách hàng được thu thập qua website hoặc khi quý khách gọi điện đặt hàng. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

        Thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi lưu trữ và sử dụng khi quý khách đặt hàng.

        Thông tin các đơn hàng trước đó của quý khách được sử dụng để tư vấn cho quý khách dựa trên những sản phẩm quý khách đã từng sử dụng để giúp quý khách lựa chọn được những sản phẩm phù hợp nhất ưng ý nhât

3. Thời gian lưu trữ thông tin

-        Tất cả các thông tin cá nhân và thông tin đặt hàng của quý vị sẽ được chúng tôi lưu trữ trên hệ thống cho tới khi có những chính khác hoặc yêu cầu khác từ quý khách.

4. Địa chỉ đơn vị quản lý thông tin cá nhân

-        Công ty TNHH Cung Ứng Online.

-        Số 12, Đường 10, Khu Phố 5, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM

5. Cam kết bảo mật thông tin

 Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân và thông tin đặt hàng của quý khách.